Råvannsprøver fra Tretten vannverk er analysert og det er ikke funnet forurensninger her. Tuterud høydebasseng er rengjort. Vi har avsluttet kloring av vannet og det er tatt ut vannprøver ved Tuterud Høydebasseng i dag (torsdag 6. november). Resultater foreligger i løpet av mandag. For å kunne friskmelde vannet og oppheve kokepåbud må vi dokumentere 2 påfølgende rene prøver.

Neste prøve vil bli tatt ut mandag morgen og vi håper i løpet av onsdag 12. november å kunne komme med en positiv tilbakemelding om rent vann. Nærmere beskjed vil bli gitt.