Lågen er på vei tilbake. Lite nedbør siste døgn, gode utsikter de neste dagene.
Rydding av lokale veger er i gang, ingen av veiene er stengt.
E6 Lillehammer - Dombås meldes åpnet for lettere kjøretøyer nå på morgenen, men kan bli stengt på kort varsel. Lokale omkjøringsveger.
Bussene skal gå som normalt, men holdeplassene mellom Tingberg - Øyervekta/Rustberg på linje 242 blir ikke betjent på grunn av overvann ved Oddvang.
Vann/avløp startes opp til normaldrift så snart det lar seg gjøre. Drikkevannet fra Øyer vannverk klores fortsatt, og vil fortsatt klores fram til prøvetaking over helga.

24.5.13 - kl. 09.15