Status:

I løpet av denne uken vaksinerer vi i flere ulike grupper i vår prioriteringsliste.

På Øyer helsehus er vi i gang med dose 2 for de som ble vaksinert først i januar. Utover det har alle på helsehuset som skal ha vaksinen fått første dose.

I våre omsorgsboliger for eldre har alle som skal ha vaksinen fått dose 1. 

I gruppe 2 har de første over 85 år fått sin første dose, og vi har også begynt med kritisk helsepersonell etter anbefalingen fra FHI.

 

Veien videre:

Vi jobber nå videre på to ulike måter:

  1. Vi kaller inn de som har takket ja til vaksine så fort vi får levert nok doser. Enn så lenge er leveringen av den størrelses art at vi håndterer dette lokalt på legekontorene.
  2. Vi fortsetter jobben med å kartlegge hvem som ønsker vaksiner i de ulike prioriteringsgruppene.

Vi har kartlagt alle over 85 år, samt gruppen 75-84 år og det er veldig mange som ønsker vaksinen i disse to gruppene. Det er veldig bra!

Det har gått ut SMS til aldersgruppen 65-74 og disse registreres nå fortløpende.

 

Det kommer mange spørsmål om når den enkelte kan forvente å få vaksine og hvor det skal foregå:

Vi får utdelt vaksiner fra nasjonalt hold. Hvor mange doser vi får varierer fra uke til uke, til nå har vi fått fra 15-50 doser per uke. Disse dosene har blitt satt i løpet av kort tid etter vi mottok de. Vi har gode rutiner på plass som gjør at vi skal være i stand til å motta og sette vaksiner så snart vi får dem, enten det kommer små eller store leveringer. De som blir satt opp til vaksinering får beskjed om oppmøtetid og sted direkte.

 

HAR DU FASTELEGE I ANNEN KOMMUNE ELLER OPPHOLDER DEG MIDLERTIDIG I ØYER?

Er du over 65 år? Eller bor du i Øyer og er over 65 år, men ikke har mottatt sms? Send en SMS med kodeord ØYER og informasjon til 2097 eller registrer deg her: https://helserespons.no/web/oyer/andrehenvendelser/ dersom du ønsker vaksine.

Det vil komme mer informasjon om risikogrupper og hvordan melde ønske om vaksine for disse, følg på med på våre nettsider og facebook-side.

 

Det kommer ut mye informasjon om korona og koronavaksineringen i disse dager, både i media og sosiale medier. Har du lest noe du er usikker på om stemmer? Folkehelseinstituttet har til enhver tid oppdatert informasjon om koronasituasjonen og vaksinering, ta gjerne en titt der hvis det er noe du er usikker på. www.fhi.no