Etter at AstraZeneca ble satt på pause, mottar Øyer kommune per dags dato BioNTech og Pfizers vaksine Comirnaty. Vaksineringen har til nå både blitt gjennomført på legekontorene ved små leveranser og som massevaksinering ved større leveranser.

Ved massevaksineringen har Øyer kommune bistand fra frivillige til logistikk, en stor takk til alle ivrige frivillige som bistår oss i dette arbeidet.

 

Her er status for vaksineringen i Øyer etter uke 12:

 

Rekkefølge

Status

1. Beboere i sykehjem

Fullvaksinerte

2. Alder 85 år og eldre

Fullvaksinerte

3. Alder 75-84 år

104 er fullvaksinerte

156 har fått dose 1.

Ca 90 gjenstår.

4. Alder 65-74 år og risikogrupper

Ikke påbegynt.*

Vi vaksinerer noe helsepersonell sideløpende med gruppene over.

*Vi regner med å kunne begynne vaksineringen av gruppe 4 etter påsken. Med forbehold om endringer i levering.