Garden Stav,  med  eiere og brukere, synes å ha en sentral rolle , som  et nav, i historien om Stavsmartn, i utviklingen av tettstedet Tretten og industriområdet Kveinndalen.

Garden var antakelig  helt fra middelalderen, tingsted og "ferdakvile".  Den første kjørevegen langs Lågen stod ferdig i ca 1700, og her var det overnattingssted med kro og skysstasjon. Da handelen med hest på kirkevangen tok slutt, ble  Stav en naturlig arena for å føre tradisjonen videre, og dermed også utviklingen av Stavsmartn.

Garden hadde fra midten av 1800-tallet flere pengesterke eiere med  engasjement og pågangsmot. Eierne stod for  bygging av flere hus på Stavsplassen og  etablering av en rekke viksomheter i Kveinndalen.

Flommen under Storofsen i 1789 gjorde store skader på garden. Føderådsbygningen og stabburet ble flammenes rov under trefningene 23.april 1940, og etter flommen  i 1995 stod bare hovedbygningen igjen.