Stav med Kveinndalen er eldste bygdesentrum på Tretten. Stav ble nesten lagt i ruiner under krigshandlingene 23. april 1940. Bare tre hus, alle revet nå, sto igjen: Frants­stugua, adm. bygget for Stav Sag og Nysted/Thorudvillaen. Vesleofsen forandret også sentrum radikalt 2. juni1995. Herman A. Nustad kjøpte Tretten Handelsforening i 1912, og bygningen etter Tretten Dampysteri i 1929 hvor det ble innredet til Tretten Gjestgiveri, kjøttforretning og tannlegekontor.