Plan- og Miljøutvalget i Øyer kommune har i sammenheng med offisiell adressetildeling, vedtatt den 18/10-2022 i sak 114/22 å legge følgende navneforslag av veg, med navn og
skrivemåte ut på høring:
 
Forslaget er:
- Innenfor reguleringsplan: Planid. 201804
 
Høringsfristen er 26.11 2022.
Uttalelser og spørsmål kan rettes til Øyer kommune, PB 4, 2637 ØYER, postmottak@oyer.kommune.no , tlf: 61268100
 
Vedlegg: