På valgkortet vil du finne informasjon om hvilken kommune du skal stemme i på valgdagen. Her vil det også stå hva som er ditt valglokale, men du står fritt til å benytte et annet valglokale i kommunen. I Øyer kommune er det to valglokaler:

Sted Adresse Ukedag / dato Tidsrom
 Øyer samfunnshus  Kongsvegen 325  Mandag 9. september  Kl. 10.00-20.00
 Tretten samfunnshus  Kongsvegen 1553  Mandag 9. september  Kl. 10.00-20.00

 

 

 

 

 

Du kan finne en oversikt over alle valglokalene i landet på valglokaler.no.

Husk legitimasjon
Får å få avgitt stemme er du nødt til å ta med legitimasjon. Det er ikke nødvendig å ta med valgkort, men det forenkler valgfunksjonærens arbeid. Det vil derfor gå raskere for deg å stemme om du tar med valgkort.


Slik stemmer du på valgdagen
Hvert valg i Norge har sin egen stemmeseddel. Du kan finne informasjon om og veiledning til utfylling av stemmesedler her.


Trenger du veiledning eller hjelp?
Trenger du veiledning i valglokalet, kan du henvende deg til en av valgfunksjonærene. Valgfunksjonærene har taushetsplikt.

Dersom du har en alvorlig fysisk eller psykisk funksjonshemming, kan du i tillegg peke ut en ekstra hjelper – etter ditt eget valg – blant dem som er tilstede. For å beskytte deg mot utidig press, skal det alltid være en valgfunksjonær til stede når du mottar hjelp ved stemmegivningen.

Stemme utenfor valglokalet
På valgdagen kan velgere som ikke er i stand til å ta seg inn i valglokalet avgi stemme umiddelbart utenfor. Da vil to valgfunksjonærer komme ut og ta i mot stemmen.