400 av innbyggerne i kommunen har mottatt spørreskjema til innbyggerundersøkelsen, og det er bare disse som kan svare. Men er du en av dem, har du fortsatt mulighet. På denne måten kan du hjelpe oss med å skape et bedre tjenestetilbud til innbyggerne i Øyer kommune.

Spørreskjemaet kan fylles ut på internett fram til midnatt fredag 18. mars. Alle svarene blir behandlet anonymt og det hele skjer i henhold til Datatilsynets regler for personvern.