På grunn av gravearbeider er jeg varslet fra utførende entreprenør at Gamlevegen i Øyer vil bli stengt ved Gamlevegen 217 for all trafikk i morgen 10 mars fra kl. 08:00 til ca. 17:00.
Gående kan passere og omkjøring vil bli skiltet. Nødetater er varslet om stengingen.