P.g.a. ombygging av krysset Gamlevegen/Sørbygdsvegen stenges Gamlevegen og krysset i dette området torsdag 20 oktober kl. 07:00. Arbeidene vil pågå i ca. 14 dager og ny melding vil bli sendt ut så fort vegen er åpen for trafikk igjen. All inn/utkjøring til eiendommene i Gamlevegen må i dette tidsrommet skje i fra sør.
Beklager ulempene dette måtte medføre.