Sørbygdsvegen er gravd over flere steder. Nordbygdsvegen er stengt ved Kvam, men er kjørbar på strekningen Blomberg - Kvam. Kramprudvegen er gravd over ovenfor svingen ved Austlid og ved Vidarheim.

E6 og lokalvegen er stengt ved bruene mellom Odden og Vidarheim, omkjøring via fylkesveg 254 og 255 (Musdal/Gausdal). Vestsidevegen mellom Øyer og Tretten er stengt for gjennomkjøring pga. pågående vegarbeid.