Frivillighetssentralens daglige leder går av med pensjon, og det søkes derfor etter en ny leder av Øyer/Tretten Frivillighetssentral fra 1.1.2016.
Det lyses ut en 75 % stilling, med mulighet for utvidelse. Arbeidssted for tiden på Tretten.

Øyer/Tretten Frivillighetssentral er en stiftelse som skal jobbe med å stimulere enkeltpersoner og grupper til å bruke seg selv i frivillig nærmiljøtjeneste.

Det søkes etter en kreativ og utadrettet person, med evne til å motivere og engasjere. Du må kunne jobbe selvstendig, men erfaring med team- og prosjektarbeid vil være nyttig. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Lønn etter avtale.

Søknad med CV sendes Øyer/Tretten Frivillighetssentral v/styreleder Else-Marie Gundersen, Kjørkjebakken 5, 2635 Tretten

 

Søknadsfrist 15. oktober 2015