Stortinget har bestemt å videreføre økningen i bostøtte i hele 2022. Det gjør at flere får bostøtte og at mange får mer bostøtte. Ekstra støtte til strømutgifter gis ikke i perioden juni - september.

Les mer her.