Søkere vil bli kontaktet etter hvert som det blir aktuelt.

Har du spørsmål, ta kontakt med: Kine Marie Wøldike på telefon 482 02 399, e-post kine.marie.woldike@oyer.kommune.no

Søknad: Øyer Kommune benytter elektronisk søknadskjema. Søknadsskjema finner du her.