Det dreier seg om 3-4 timer per uke med enkeltbarn eller grupper. Oppgaven er å bidra til en aktiv og meningsfull fritid.

Du må disponere bil.

Lønn etter kommunens lønnsregulativ og utgiftsdekning.

For nærmere informasjon, ta kontakt med Sunniva Bergstedt, mobil 416 10 720

Søknadsskjema finner du her.