Her kan du lese intervju med ordføreren i Øyer på NRK Oppland NRK, og GDs omtale av folkeavstemningen: GD om OL

Søknad om statsgaranti og tilskudd ble overlevert kulturdepartementet allerede 19. juni. Folkeavstemningsresultatet betyr at behandlingen av denne nå fortsetter.

Stortinget tar endelig stilling til om statsgaranti og tilskudd blir innvilget høsten 2014. Dernest avhenger det hele av hvilket stedsnavn som følger disse ordene fra IOC-presidenten sommeren 2015: "And the decision is ....".