Over 150 ungdommer var innom på scenen de drøyt 3 timene mønstringen varte. Innslagene varierte fra hard rock til vakker dans, fra tryllekunst til musicals. Se omtale i GD her: http://www.gd.no/kultur/article7173785.ece

Fyldig omtale av alle innslagene finnes på UKMs hjemmesider: http://ukm.no/pl3159/