Flere utstyrssentraler har på starten av året meldt om økt etterspørsel etter utstyr som følge av pandemien og betydelig begrensninger i øvrige fritidsaktiviteter for barn og unge. Som en følge av dette er BUA Norge tildelt 12,8 millioner som fordeles mellom utstyrssentalene i nettverket. BUA Øyer mottar 85 000,- som skal gå til innkjøp av basis sport- og fritidsutstyr til utendørs bruk, som kan skape aktivitet denne vinteren og våren. Målgruppen er barn, unge og deres familier.

I BUA Øyer kan du låne utstyr til tur, lek, idrett, spill og moro! Alle som bor i Øyer kommune, og har norsk telefonnummer, kan låne. Låntakere under 18 år, og lånere uten norsk telefonnummer, må ha med en som kan være ansvarlig låntaker, eller et utfylt fullmaktsskjema fra den som skal stå ansvarlig.

BUA Øyer administreres av Øyer-Tretten frivilligsentral i samarbeid med Øyer kommune.  Mer informasjon om BUA Øyer kan du finne på BUAs hjemmeside eller Facebookside.