Dermed er det livsmuligheter også for svaner i Lågen ovenfor Hunderfossen. Her åpner det seg stadig nye matlagre etter som isen forsvinner.

Det er også flere andre fugleslag her, blant annet ender og småmåker. Grågåsa har mellomlandet og fløyet videre. Senere på sommeren kommer trolig enda flere arter til å benytte seg av matfatet i Lågen.

Nå blir det spennende å se utover forsommeren hvor mange av både det ene og den andre slaget som vil hekke og fø opp unger her.

Fugler ved Hunderfossen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Hanna Røberg