Sykehjemsmedisin er et eget fagområde. Pasientene ved sjukehjemmet har sammensatte (geriatrisk) behov. Mange pasienter kommer fra Sykehuset. Helseregion Sør Gudbrandsdal har satset på å styrke medisinsk kompetanse i sykehjem. Regionen er et samarbeid mellom Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer kommune. Øyer helsehus har siden april 2014 en dedikert sykehjemslege i 100% tjenesten. Sykehjemslegen er del av den regionale sykehjemsmedisinsk forum med  totalt 8 legestillinger. Faglig styres dette av en sykehjemsoverlege som er geriater. Faglig kvalitet og kompetanseutvikling er viktige satsingsområder. Ved siden av vårt eget helsehus har Øyer en plass i regionalt intermediærtilbud med 12 plasser som driftes av Lillehammer kommune, samt 1 av 8 øyeblikkelig-hjelp-plasser som også driftes av Lillehammer. Dette tilbudet er lokalisert til Lillehammer helsehus. Sykehjemslegene har en egen bakvaktordning etter klokken16:00.