Det er ledig fast i 100 % stilling som Sykehjemslege ved Øyer Helsehus fra 1.5.2019

Arbeidsoppgaver:

 • Individrettede oppgaver som undersøkelse, diagnostikk, behandling og oppfølging av den enkelte pasient innen alle pasientkategorier ved helsehuset
 • Institusjonsrettede oppgaver som utvikling og ajourhold av faglige rutiner og prosedyrer.
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Samhandling med eksterne aktører
 • Deltagelse i regional sykehjemslegevaktordning

Til stillingen søker vi deg som har:

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Tilfredsstillende norsk språkkunnskaper, samt norsk kulturforståelse
 • Kompetanse, erfaring og interesse for sykehjemsmedisin
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Fleksibilitet
 • Gode datakunnskaper da tjenesten benytter Gat turnussystem, Standarden kvalitetsprogram og Gerica dokumentasjonssystem

Utdanningsretning

Medisin/ helse / sosialfag

Utdanningstittel: Lege

Utdanningsnivå

Høgskole/Universitet, Hovedfag/ Master

Det er ønske om at du har spesialisering innen allmennmedisin, og eller erfaring med demens, palliasjon eller rehabilitering.

Personlig egnethet, stabilitet og god arbeidsmoral vil bli tillagt stor vekt ved alle ansettelser.

Vi kan tilby:

Fokus på faglig kvalitet og kompetanseutvikling

Et robust fagmiljø som en del av et regionalt samarbeid om sykehjemsmedisin

Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver

Faglig fordypning og hospiteringsordning

Lønn: Konkurransedyktig lønn

Lønn og arbeidsvilkår i henhold til det som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Øyer kommune benytter elektronisk søknadsskjema, dette finner du under her: https://gloskjema.no/oyer/sd/skjema/OKO037/

Framlegging av politiattest og helseattest kreves.

Kopier av vitnemål og attester skal ikke legges ved søknaden, men legges fram ved evt. intervju.

Spørsmål om stillingen kan rettes til tjenesteleder Ingrid Rugsveen, tlf. 904 077 14

eller e-post ingrid.rugsveen@oyer.kommune.no.

Søknadsfrist: 22.3.2019.