Øyer kommune har nylig inngått avtale med Stiftelsen Norsk Kulturarv​. Vi ønsker å bevare og utvikle kulturarven i vår kommune! "Ta et tak" er en aksjon som retter seg mot våningshus og driftsbygninger. Dette kan være verneverdig bebyggelse i byer og tettsteder eller bolighus i tilknytning til landbruk, fiske, reindrift eller jakt. Norsk kulturarv har fått nye midler og har nå lyst ut ny aksjon med løpende søknadsfrist. Søknadsskjema finner du her.