Fredag hadde vi avslutningskaffe for ansatte som har avsluttet sin faste stilling i Helse og Omsorg det siste året. Det ble delt ut gavekort og blomster. Disse ansatte har vært med på mange runder med omorganisering, flytting av arbeidssted og utskiftning av ledere. Det ble delt mange gode minner og morsomme historier som skapte mye latter.

Takk for god innsats!

Avslutningskaffe2016.jpg

På bildet: Guri Nysæther, Liv Sissel Sørhage, Dagny Sylte, Randi Nordølum og enhetsleder Karen-Marie Nordgård

Ikke tilstede: Liv Tostrup og Grete Skillebekk

Foto: Leni Strømstad