Her kan du hente vann:

Tretten Renseanlegg, Kongsvegen 1494, Tretten

Øyer Driftsstasjon, Strømshuguvegen 24, Øyer