Problemet ligger i den delen av søknaden hvor budsjett skal legges inn; det går ikke an å fjerne eller redigere budsjettposter.

Vi kommer tilbake til saken når vi vet mer, og om vi må forlenge søknadsfristen.