Spørsmål og henvendelser vedrørende byggesaker kan også rettes til kommunen på e-post, postmottak@oyer.kommune.no.

Besøk skal avtales på forhånd.

Telefontid innføres for å kunne yte service til alle, og gi svar på henvendelser og få behandlet innkomne byggesøknader.