Kart

Nå oppgraderes mobilnettet til Telenor slik at flere får tilgang til 5G og enda bedre kapasitet til 4G. Oppgraderingen skjer ved at basestasjonenen oppgraderes. I området denne basestasjonen dekker, vil det under oppgraderingen være lavere kapasitet og i perioder ingen dekning. Dette gjelder kun i områder der en ikke har overlappededekning fra annen basestasjon.

Det planlegges nå arbeid på en basestasjon i ditt område med oppstart 21.2.23 kl. 07.30 og er forventet ferdig 02.03.23 kl. 19.00.

Kartutsnittet viser området som vil kunne oppleve periodevis redusert kvalitet eller manglende dekning i forbindelse med arbeidet.

Her finner du liste over adresser som blir berørt.

Telenpr varsler kunder som har tjenestene trådløst bredbånd og abonnement på mobilabonnemen på mobil direkte dersom vi forventer at de mister deknig på registrert adresse,