Kreftforeningen starter temakafe for kreftrammede, pårørende og etterlatte i Sør Gudbrandsdal.

Les mere her:

https://kreftforeningen.no/tilbud/temakafe-for-kreftpasienter-parorende-og-etterlatte/sor-gudbrandsdal/