Alle som vil vite mer om integrering og flerkulturelt arbeid er velkommen! Enten en kan stille opp som frivillig på planlagt norsktrening eller ikke.

Møtet starter 18.00. Enkel servering.

Temakveld integrering flerkultur