Formannskapet behandlet i møte den 11.09.2019 sak 75/2019. Følgende vedtak ble fattet:

Formannskapet legger Temaplan for kulturminner samferdsel 2019-2023 ut til offentlig ettersyn med 6 ukers innspillsfrist.

Høringsfristen er 25. oktober 2019.09.12. Temaplanen finner du her.

Merknader sendes Øyer kommune, Kongsvegen 325, 2636 Øyer, eller til postmottak@oyer.kommune.no innen 25.10.2019, merket rett arkivsak 18/52.