Temaplan for kulturminner samferdsel 2019-2023 er nå lagt ut for offentlig ettersyn.

Spørsmål angående temaplanen kan rettes aktivitetskoordinator Hilde Odden Rom, tlf: 61 10 10 64