Tjenesteutvalget vedtok oppstart av «Temaplan for religiøse kulturminner 2021-2025» den 13.10.2020. Kommunen skal utarbeide "Temaplan for religiøse kulturminner 2021-2025» i forbindelse med prosjektet «Gudbrandsdalen 2021», Gudbrandsdalens bidrag til "Norge i 1000 år - Nasjonaljubileet 2030"

Formålet med å utarbeide en temaplan for religiøse kulturminner er å styrke kulturminnevernet gjennom å:
• få et formelt grunnlag for å ivareta kulturminnehensyn i kommunens løpende planarbeid og saksbehandling.
• få en bedre oversikt over kommunens kulturminner for å gi et bedre grunnlag for å prioritere.
• gi et bedre grunnlag for å formidle kommunens kulturarv.

Dersom det er opplysninger eller synspunkter til oppstart av planarbeidet, bes de sendes skriftlig til e-post: hilde.odden.rom@oyer.kommune.no innen 13.11.2020.  

Vedlegg:

Oppstartsnotat Temaplan for religiøse kulturminner 2021-2025