I henhold til dagens smittesituasjon og bemanning  avsluttes testing på lørdager – inntil videre. Dersom det blir et nytt utbrudd/økt smitte i kommunene, settes testing i gang igjen på lørdager.  

Testing vil foregå mandag til fredag i samme åpningstid som i dag