Teststasjonen flytter, og det medfører nedetid:
 
• Teststasjonen på Lillehammer flytter fra Stampesletta, til utenfor Legevakten ved sykehuset. I praksis vil det si at vi flytter hele brakkeriggen vi har testet fra det siste året, og plasserer   den på gressplenen utenfor Legevakten.
 
• I forbindelse med flyttinga må teststasjonen holde stengt fredag og lørdag denne uka, samt mandag.
 
• Helt nødvendige PCR-tester (f.eks. bekrefte positiv hjemmetest, eller test på klinisk indikasjon fra lege) kan likevel gjennomføres disse dagene etter avtale med smittesporing eller fastlege.
 
• Fra og med tirsdag 16. november går teststasjonen tilbake til dagens åpningstider.
 
Dette blir annerledes enn i dag:
 
• De som skal testes vil nå måtte stå i «gå-kø» utenfor brakka istedenfor dagens «drive-through», da det ikke er mulighet for gjennomkjøring av biler.
 
• Testkapasiteten vil gå noe ned. Dette er hovedsakelig fordi den nye lokasjonen utenfor Legevakt/sykehus ikke tåler stor trafikal belastning. 
 
  • Hjemmetest kan hentes på helsestasjonen på Tretten og på legekontorene
• Ved behov for å øke testkapasiteten fra teststasjonen vil vi utvide åpningstidene. Hvis vi får et stort utbrudd vil vi åpne en midlertidig teststasjon på egnet sted i tillegg (evt., istedetfor den vanlige lokasjonen).