Vi har dessverre opplevd at mange ytrer seg svært negativt om smittede personer som har vært i butikker og liknende. Det er viktig å være klar over at man kan være uten symptomer og likevel være smittsom. I slike tilfeller kan man ikke lastes for å gå i butikken. Vi er helt avhengig av at personer er villig til å teste seg og at de med positiv test vil dele informasjon med oss om både nærkontakter og steder de har vært. Jeg har fått tilbakemelding fra enkelte smittede den siste tiden som opplever sterke negative karakteristikker på sosiale medier som belastende. I alle disse tilfellene opplever vi at den smittede har fulgt gjeldende retningslinjer for smittevern og ikke har gjort noe galt ved å gå i butikken. Jeg håper at folk tenker seg om to ganger før man offentlig karakteriserer andres adferd uten å kjenne hele saken, slik at folk også i fortsettelsen vil være villig til å ta test og dele nødvendig informasjon for smittesporing.

 

Anders Brabrand

Kommuneoverlege