Vi ser en økende smitte av Covid-19 i vår region, samt at vi venter storinnrykk av fritidsboligeiere i julehøytiden, allerede fra den 18. desember.

Det har kommet noen reaksjoner fra besøkende at ansatte ikke bruker munnbind.

Som ekstra tiltak utover de nasjonale retningslinjene, anbefaler kommunelegen følgende for de næringsdrivende som er i fysisk kontakt med sine kunder, som dagligvareforretninger, detaljhandel, kiosker, hoteller, restauranter og bensinstasjoner:

  • De ansatte bruker munnbind
  • Munnbind gjøres tilgjengelig for kunder som ønsker det
  • Tydelig oppslag og oppfordring om å sprite eller vaske hender før du går inn og å holde avstand

Øyer, den 17.12.20

Med vennlig hilsen

Kommuneoverlegen