Det er begrenset tilgang til hurtigtester til selvtesting, og flere av apotekene melder nå at lagrene er tomme. Øyer kommune har tester tilgjengelig for innbyggerne. Disse kan hentes ut på følgende steder:

Øyer legekontor (612 47 100)
Tretten legekontor (612 68 200)
Øyer helsestasjon (947 86 463)

Ring på forhånd for å sikre at du kan få utlevert test. Hvert tilfelle vil vurderes ut i fra følgende prioritet:

  • Nærkontakter
  • Personer med symptomer
  • Innreisekarantene

Andre som ønsker å ha selvtester tilgjengelig må skaffe dette gjennom ordinære salgskanaler.