Rentesatser på tilgodebeløp, restskatt og resterende skatt 


 

Betaling av tilleggsforskudd


Slik betaler du tilleggsforskudd:

 • Skattepliktig til Øyer:
  • Betal til kontonummer: 6345 06 05214
  • Swift/bic: NDEANOKK, IBAN: NO3163450605214
 • Skattepliktig til Gausdal:
  • Betal til kontonummer: 6345 06 05222
  • Swift/bic: NDEANOKK, IBAN: NO0963450605222
 • Skattepliktig til Lillehammer:
  • Betal til kontonummer: 6345 07 05014
  • Swift/bic: NDEANOKK, IBAN: NO9163450705014
 • Skattepliktig til Nord-Fron:
  • Betal til kontonummer: 6345 06 05168
  • Swift/bic: NDEANOKK, IBAN: NO1263450605168
 • KID-nummer får du hos Skatteetaten.
  Velg skatteart: tilleggsforskudd. Velg riktig år: det året skatten gjelder. Dette er viktig for at betalingen skal registreres riktig.

 

Klage på tilleggsforskudd som ikke er godkjent


Det kan skje at tilleggsforskudd du har betalt inn ikke blir godkjent. Grunnen til dette kan blant annet være at du har betalt tilleggsforskuddet etter fristen 31. mai, eller at du har brukt feil KID-nummer eller kontonummer. I slike tilfeller kan du få tilbakebetalt beløpet før skatteoppgjøret. Beløpet kan også bli brukt til å betale forskudd på restskatt.

Du kan klage på at beløpet ikke er godkjent som tilleggsforskudd. Klagefristen er tre uker fra du fikk beskjed om at beløpet ikke ble godkjent. Dersom du ble orientert om dette når du fikk skatteoppgjøret, løper fristen fra dette tidspunktet.

Det er ikke et eget klageskjema for dette. Du må sende oss en skriftlig og undertegnet klage. I klagen må du skrive hvorfor du mener at beløpet skal godkjennes som tilleggsforskudd. Husk å oppgi fødselsnummer/organisasjonsnummer og skatteår.

Klagen kan ikke sendes på e-post, men sendes per post.

Klagen sendes til:


Kemneren i Sør-Gudbrandsdal

Kongsvegen 325, 2636 Øyer