Arbeidssenteret gir et tilbud om ulike arbeidsoppgaver tilrettelagt i forhold til den enkelte brukers ressurser, arbeidsevne, muligheter og behov.