Målsettingen med TT-ordningen er å motvirke isolasjon og bidra til økt livskvalitet for bevegelseshemmede. Transporttilbudet er til personer som på grunn av forflytningshemming har store vansker med å benytte ordinære kollektive transportmidler. Transporttilbudet skal gjelde personer som er varig forflytningshemmet, og ordningen skal bidra til at de kan leve så aktivt som mulig. Alle godkjente brukere kan ha med seg en ledager gratis dersom de reiser alene.

Ta kontakt med sektor Familie og inkludering om du har spørsmål knyttet til dette.