Fra 1.januar 2020 ble både søknadsprosessen og tildeling av hjemler ivaretatt av fylkeskommunen og ikke via din kommune. Det vil derfor ikke bli behandlet nye søknader i Øyer kommune.

Dersom du er godkjent TT-bruker i dag, så er du også godkjent i overgangsperioden til ny ordning. Hvis det er behov for flere eller nye opplysinger om din søknad/tildeling, så vil du bli kontaktet i god tid før godkjennelsesperioden går ut.

Du finner mer info om TT-kort her.

Søknadsskjema finner du her. 
Vedlegg: Legeattest