Kultur- og likestillingsdepartementet tildeler tilskuddet til kommunene. Tilskuddet er bevilget under kap. 315, post 61. Tilskuddet vil bli utbetalt som engangsbeløp til kommunen, til viderefordeling til frivillige organisasjoner. 

Kommunen skal følge vedlagte retningslinjer for tilskuddsordningen. For å lette kommunens saksbehandling har Lotteri- og stiftelsestilsynet opprettet et nasjonalt søknadsskjema som organisasjonene kan bruke. Lenke til dette ligger i vedlagte retningslinjer for tilskuddsordningen. Søknadene blir videresendt for behandling i kommunene. Retningslinjer og lenke til søknadsskjema finner du her.

Det nasjonale søknadsskjemaet vil kunne ta imot søknader i perioden 28. februar–15. mars kl. 13.00.