Innlandet fylkeskommune vil også i 2023 gi tilskudd til forebyggende trafikksikkerhetstiltak i regi av frivillige lag og organisasjoner, og kommunene.

Ungdom, unge førere, innvandrere, MC-førere og eldre trafikanter er prioritert.

Mer informasjon finner du her

Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av tiltaket og gjerne en angitt søknadssum, før den sendes postmottak@innlandetfylke.no 

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) behandler søknadene i sitt møte i februar.
 

Søknadsfrist er 15. januar 2023.