Innlandet fylkeskommune vil også i 2023 gi tilskudd til forebyggende trafikksikkerhetstiltak i regi av frivillige lag og organisasjoner, og kommunene.
Ungdom, unge førere, innvandrere, MC-førere og eldre trafikanter er prioritert.
 
Mer informasjon finnes på fylkeskommunens hjemmeside:
 
 
Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av tiltaket og gjerne en angitt søknadssum, før den sendes postmottak@innlandetfylke.no.
Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) behandler søknadene i sitt møte i februar.