Målet med tilskuddsordningen er å fremme fysisk aktivitet blandt fysisk inaktive, samt utjevning av sosiale forskjeller i aktivitetsvaner og helse. Ordningen skal også bidra med kontinuitet og langsiktighet, hvor frivillig sektor utøver sin rolle i samarbeid med kommunen. Det oppfordres til at arbeidet sees i sammenheng med og eventuelt innarbeides i kommunale plan- og styringsdokumenter, jfr. ny folkehelselov.

Søknadsfristen er satt til 15. august og søknadene sendes til Oppland fylkeskommune. Tilskuddsordningen lyses ut i lokalmedia. Retningslinjer og eget søknadsskjema vil bli lagt ut på fylkeskommunens hjemmeside. Oppland fylkeskommune forvalter tilskuddsordningen regionalt og lokalt dirkete til frivillige lag og organisasjoner.

Spørsmål vedrørende tilskuddsordningen kan rettes til rådgiver for idrett og friluftsliv Tuva Eiklid