TILSKUDD TIL SMÅ VIRKSOMHETER TIL DEKNING AV EGENANDEL I FORBINDELSE MED KOMPENSASJONSORDNINGEN FOR FORETAK MED VESENTLIG OMSETNINGSFALL SOM FØLGE AV KORONASITUASJONEN (KONTANTSTØTTEN)

Formannskapet i Øyer kommune vedtok i møte den 14. mai 2020 og kompensere egenandelen i Kompensasjonsordningen («Kontantstøtten») for bedrifter som er økonomisk rammet av Covid-19. Det er avsatt 300.000,- til formålet.

Tilskudd kan tildeles etter følgende betingelser:

 • Tilskuddet gjelder for bedrifter registrert i Øyer kommune.

 • Tilskuddet skal dekke egenandelen på kr 10.000,- pr bedrift for mars og kr 5.000,- for april og mai.

 • Tilskuddet kan tildeles bedrifter som ikke er nedstengt av staten og som er innvilget kompensasjon.

 • Bedriften søker pr måned og kan søke for alle månedene ordningen gjelder.

 • Gjelder for bedrifter med under kr 50.000,- i godkjente faste kostnader i ordningen.

 • Bedrifter som faller under grensen for utbetaling av tilskudd, dvs tilskuddet blir under kr 5.000,- etter fratrukket egenandel på kr 10.000,-/5.000,-, kan også søke.

 • Søknad sendes pr epost til hh@vekst.lillehammer.no og skal inneholde

  • søknad sendt til kompensasjonsordningen.no

  • vedtak fra kompensasjonsordningen.no

  • kontonummer beløpet skal utbetales til.