Vil du skape aktivitet eller lage et arrangement for barn og unge i Øyer?

Nå kan privatpersoner, grupper og organisasjoner, herunder FAU og elevråd søke Øyer Ungdomsråd om midler til rusfrie aktiviteter og arrangementer. Vil du at søknaden skal bli behandlet på neste ungdomsrådmøte, må søknaden sendes kommunen innen 31. oktober.

Søknadsskjema og kriterier finner du her.