Vedlagt er beskrivelse av hvordan du skal gå fram for å registrere deg og din forening som bruker av portalen. Foreninger som er registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund kommer automatisk inn, men andre må verifiseres av kommunen. Alt dette ordnes gjennom portalen.

Om det er noe du lurer på kan kultursjef Frode Fossbakken kontaktes på mob 41210505 / frode.fossbakken@oyer.kommune.no