Ved skade på private veier og eiendom må Politiet kontaktes for dokumentasjon i forhold til eventuell naturskadeerstatning. Tlf. 02800