Etter initiativ fra ordfører møttes i går representanter fra Gudbrandsdal Industriforening, Gausdal Bruvoll og Øyer kommune for å drøfte muligheter for felles utnyttelse av industriområdet på Tingberg vestside.

Idéene var mange, stemningen god og alle ser positivt på å samarbeide om å utvikle området som til sammen er ca. 175 da. Tar en med området nord for Rabbevegen er arealet dobbelt så stort.

Det er et spennende arbeide som ble startet opp i dag.


På bildet Edvard Stavseth, Gudbrandsdal industriforening, rådmann Sveinar Kildal, ordfører Mari Botterud, Jørn Nørstelien og Oskar Aarnes fra Gausdal Bruvoll.